KOLvW Logo

Privacybeleid

Dit is het algemeen Privacybeleid voor alle scholen horende tot het Katholiek Onderwijs Land van Waas. Wij nemen we jouw privacy ter harte.

Algemene privacyverklaring KOLvW

In onderstaande privacyverklaring geven we een extra woordje uitleg bij de
persoonsgegevens die wij verwerken

Beknopte privacyverklaring voor leerlingen

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders.

Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.