KOLvW Logo

Documenten voor personeel

Documenten voor personeel

Ben je personeelslid van een van de scholen van Katholiek Onderwijs Land van Waas? Wil je een document van het schoolbestuur downloaden? Alle interessante documenten kan u hieronder terugvinden.

Verlof

Algemene richtlijnen verlofaanvraag

Vooraleer je een aanvraag indient, lees zeker ook deze brief met richtlijnen van het schoolbestuur.
DOWNLOAD DOCUMENT

Overzicht verlofstelsels

Dit document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een bondige samenvatting van de meest courante verlofstelsels.
DOWNLOAD DOCUMENT

Verlofaanvraag schooljaar 2024-2025

Verloven/dienstonderbrekingen voor 2024-2025 moeten ten laatste op 30 april 2024 aangevraagd worden bij het schoolbestuur. Gebruik hiervoor dit document, dat je afgeeft aan je directeur.
DOWNLOAD DOCUMENT

Ziekte

Medisch attest Certimed

Het document voor Certimed dat je door de arts moet laten invullen bij afwezigheid door ziekte. Ook bij afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling, gebruik je dit document.
DOWNLOAD DOCUMENT

Wat te doen bij ziekte?

Wat je precies moet doen en welke documenten nodig zijn, lees je hier.
DOWNLOAD DOCUMENT

Pedagogische Ondersteuning

Reflectiefiche BaO

Deze fiche kan je gebruiken bij de voorbereiding van een bezoek door de pedagogische ondersteuner in het basisnderwijs.
DOWNLOAD DOCUMENT

Reflectiefiche SO

Deze fiche kan je gebruiken bij de voorbereiding van een bezoek door de pedagogische ondersteuner in het secundair onderwijs.
DOWNLOAD DOCUMENT

Arbeidsongeval

Doktersattest arbeidsongeval

Dit document moet je door de arts laten invullen bij een arbeidsongeval.
DOWNLOAD DOCUMENT

Medisch Attest Medex

Dit document moet je door de arts laten invullen bij een arbeidsongeval, enkel als je arbeidsongeschikt bent wegens dat arbeidsongeval.
DOWNLOAD DOCUMENT

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

De richtlijnen lees je in deze tekst.
DOWNLOAD DOCUMENT